Home - welkom


HIA is een vereniging die de kracht van een heel aantal KMO's uit Aartselaar en omgeving bundelt. Onze vereniging werd opgericht in 1968 met doel "de belangen van de groothandel en de industriële vestigingen op het gebied van Aartselaar te behartigen."

We bereiken ons doel ondermeer door samenwerkingsverbanden te sluiten met andere gelijkaardige organisaties (ook buiten Aartselaar) en met het gemeentebestuur van Aartselaar.

HIA biedt zijn leden een discussie- en informatieplatform aan. We brengen ideeën aan, organiseren meetings over gemeenschappelijke problemen en trachten experts aan het woord te laten over actuele problemen die bij de bedrijven leven. Door vijf à zes activiteiten per jaar te organiseren, verbeteren we ook de relaties tussen de verschillende leden.


welkom